vejce / eggs / music


jazz / cello / guitar
composed, performed and recorded by tomáš braun


download full album

listen to older versions in progress at https://soundcloud.com/olina-stehlikova


bonus tracks

S přihlédnutím ke svému primitivismu nemohu nenahlédnout vaši hloubku instinktivně. Dovolte mi poklonit se až k zemi, zemí projít, ocitnout se v jejím jádře, prorazit hlavou k Australanům, těm našim Protinožcům, těm, s nimiž bychom se lechtali patami, kdybychom je neměli tak tvrdé, a pak nevědět, jakým způsobem se před vás opět navrátit.

Considering my own primitivism I cannot disregard your depth instinctively. Let me bow to the ground, traverse the earth, find myself inside its core, bump my head through to the Australians, our Antipodes, those we'd tickle with our heels, were they not so rough, and then not knowing how to come back to you. 

Otevřeš oči z černoty do tmy.
Noc je nepřítel, jehož kožní záhyby jsi mnohokrát pročistil táhlým ukazováčkem.

You open your eyes from blackness into the dark.
The night is the enemy, whose skin-folds your protracted index finger has cleaned many times.